503115680 :: 502610195
uksondraszek@op.pl

Deklaracja członkowska

Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek w Bielsku-Białej

Created with Sketch.

Plik do pobrania>>

INFORMACJA w związku z RODO:

1. Administratorem podanych przez rodzica danych osobowych jest UKS „Ondraszek” w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 47 , Bielsko-Biała, a dane te są przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów i innych osób upoważnionych (np. w celu przeprowadzenia zawodów, zgrupowań, obozów sportowych).

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Prezes UKS Ondraszek Bielsko-Biała adres e-mail: uksondraszek@op.pl

3. Podane przez rodzica dane osobowe są przetwarzane przez Klub w celach związanych z przynależnością do UKS „Ondraszek”.

4. Podane w Deklaracji Członkowskiej lub później dane osobowe są przetwarzane przez okres przynależności do Klubu UKS „Ondraszek”, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadkach prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji.

5. Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

6. Rodzicowi/ opiekunowi prawnemu przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto, rodzicowi/ opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

8. Dodatkowo, rodzicowi/ opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w Klubie.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.